• Български
  • English

Възложител: Столична община – район Панчарево

Изпълнение: 2015г.

Локация: ул."ВЕЦ Пасарел" № 17, с. Пасарел- 1165, район Панчарево-Столична община (карта)

Кратко описание:

На цялата детска градина са приложени мерки за повишаване на енергийната ефективност -  топлоизолиране на фасадни стени и покрив, подмяна на дограма, вертикална планировка около сградата. Обектът е предаден в срок.

Bulgarian