• Български
  • English

Възложител: Министерство на правосъдието

Изпълнение: 2015г.

Локация: гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики № 3 (карта)

Кратко описание:

Направен е основен ремонт на Административен съд - триетажна административна сграда със сутерен, находящ се в гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики № 3. Направен е груб строеж, покрив, външна топлоизолация, хидроизолация, мазилка, шпакловка, подмяна дограма, настилки, облицовки, боядисване. Цялостно изграждане на ВиК инсталации, отоплителна, вентилационна и климатизационна инсталация. В частта Електро е изградена цялата инсталация - ГРТ, лифт за инвалиди, дизел генератор и UPS, телефонизация, интернет, видеонаблюдение и контрол на достъпа. Обектът е предаден в срок.

Bulgarian