• Български
  • English

Възложител: Националният осигурителен институт

Период на изпълнение: 2014г.

Локация: гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосив № 15А (карта)

Кратко описание:

СМР на административната сграда на НОИ включват преустройство, изграждане на стени, замазка, шпакловка, подмяна дограма, настилки, облицовки, боядисване. Цялостно е изграждена  ВиК инсталацията и монтирано санитарно оборудване.В частта ОВ – цялостно изграждане на отоплителна инсталация на газ и външна връзка за газификация. Изграждени са електро инсталации и разпределителни табла, изграждане на СКС с висок приоритет на сигурност. Обектът е предаден в срок и е издадено удостоверение за добро изпълнение.

Bulgarian