• Български
  • English

Възложител: Община Велико Търново

Изпълнение: 2014г.

Локация: Гр. Велико Търново, Парк „Акация” (карта)

Кратко описание:

“НСК София“ ЕООД изпълни обекта по проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица  на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие към Община Велико Търново.

Извършени са изкoпни работи, груб строеж, вертикална планировка. Изграждане на улично осветление, поливни системи и огради на спортна площадка, детска площадка и парк. Довършителни дейности по благоустрояване.

Bulgarian