• Български
  • English

Възложител: Столична община - район Подуяне

Изпълнение: 2014г.

Локация: гр.София, ж.к. Левски - зона Г (карта)

Кратко описание:

В училището  е направено цялостно изграждане на топла връзка и довършване на салон, включително груб строеж, топлоизолация, покрив от термопанели, дограма,  довършителни работи. Направена е нова ВиК инсталация. Пожароизвестителна инсталация е напълно подменена,като е направена силова инсталация, доставака и монтаж на ГРТ, ЕРТ и външна връзка. Изградена е нова отоплителна и вентилационна инсталация. Обектът е завършен с вертикална планировка, включително изграждане на външно асфалтово игрище и предаден в срок.

Bulgarian