• Български
  • English

Възложител: Съвместно командване на силите

Период на изпълнение: 2014г.

Локация: в.ф. 28130-Стражица (карта)

Кратко описание:

Инженеринг (проектиране и строителство): Извършен е ремонт на помещение в абонатна, изкопни и насипни работи. Изграждане на ВиК инсталаци, цялостно изграждане на абонатна  и  електро инсталация в абонатна. Обектът е извършен спрямо изискванията  и предаден в срок.

Bulgarian