• Български
  • English

Възложител: СКС - Военно формирование 22970

Период на изпълнение: 2013г.

Локация: гр.София, бул. „Генерал  Тотлебен”  №  34 (карта)

Кратко описание:

На обекта са извършени изкопни работи, полагане на канализационни тръби, обратен насип, асфалтиране. Дейностите са извършени в срок.

Bulgarian