• Български
  • English

Възложител: Министерство на образованието и науката

Период на изпълнение: 2013г.

Локация:

Първи обект: гр. София, бул. „Черни връх“ № 37, в сградата на Професионалната гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ (карта)

Втори обект: гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 11, в сградата на Община Перник (карта)

Трети обект: гр. Благоевград, ул. Братя Иванови № 7 (карта)

Четвърти обект: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 191, в сградата на бившия Дом на българо – съветската дружба (карта)

Кратко описание:

За четирите обекта са изпълнени еднотипни дейности като направа на преградни стени шпакловка, боядисване, подмяна дограма, настилки, облицовки и др. Направено е цялостно изграждане на електро инсталация, вкл. ключове, контакти, осветителни тела, ЕРТ, ГРТ, външна връзка. Обектите са предадени в срок.

Bulgarian