• Български
  • English

Възложител: Столична Община

Период на изпълнение: 2013г.

Локация: гр.София, П-Л V , кв. 114, район Овча купел“

Кратко описание:

Направено е цялостно изграждане на топли връзки, включително груб строеж, топлоизолация, покрив, дограма,  довършителни работи. В училището се извърши изграждане на нова ВиК инсталации в топли връзки, изграждане на дренажна система, изграждане на пожароизвестителна инсталация, частично изграждане на силова инсталация, доставак и монтаж на ГРТ, ЕРТ и външна връзка. Също така „НСК София“ ЕООД изгради  нова отоплителна, вентилационна и климатична инсталация на физ. салон и басейн, вкл. абонатна станция и външна връзка към топлофикация за да могат учениците да ползват басейна дори и в сдудените дни от учбната година. Вертикална планировка, включително и изграждането на външно асфалтово игрище бяха завършек на строително монтажните работи.

Bulgarian