• Български
  • English

Възложител: Агенция по заетостта

Период на изпълнение: 2013г.

Локация:

Първи обект: гр.София, ул. „Странджа“ № 64(карта)

Втори обект: гр.София,  ул. „Софроний Врачански“ № 104 (карта)

Кратко описание:

“НСК София“ ЕООД изпълни проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., СХЕМА BG051PO001-2.2.02 „УСЛУГИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГЪВКАВ ПАЗАР НА ТРУДА” към Агенция по заетостта.

За обект „Кариерен център” към ЦА на АЗ – София  –ул. „Странджа“ № 64 има направена  външна топлоизолация, облицовка от гипсокартон, шпакловка, боядисване, подмяна дограма, настилки. В частта си Електро е изградено цялостно инсталацията, вкл. ключове, контакти, осветителни тела, ЕРТ, ГРТ.

За обект „Кариерен център”  към ДРСЗ - София,  ул. „Софроний Врачански“ № 104 е направено изграждане и укрепване на сграда. Тя е топлоизолирана и направена външна облицовка, предстенна обшивка, шпакловка, боядисване, подмяна дограма, настилки. Също е изградено цялостната електро инсталация, вкл. ключове, контакти, осветителни тела, ЕРТ, ГРТ.

Обектите са предадени в срок и са издадени удостоверения за добро изпълнение.

Bulgarian