• Български
  • English

Възложител: Столична Община, район "Триадица"

Период на изпълнение: 2013г.

Локация: гр.София, р-н “Триадица”, ул. “Балша” 6-8 (карта)

Кратко описание:

Саниране, в това число топлоизолиране на фасадни стени, тавански плочи и подове. Извършени бяха следните покривни работи - полагане на хидроизолация, подмяна улуци, водостоци и ламаринени обшивки. На сградата беше извършено конструктивно укрепване с пилотно фундиране. Беше ремонтирана електро инсталацията, подмяна ЛОТ. В частта ОВ бе извършен ремонт на котли, доставка и монтаж (заварка) на черни тръби. Обектът е предаден в срок и е издадено удостоверение за добро изпълнение.

Bulgarian