• Български
  • English

Възложител: Национален Военноисторически Музей

Период на изпълнение: 2012г.

Локация: гр. София, ул. „Каменоделска“ № 11 (карта)

Кратко описание:

На обекта е направена вертикална планировка: Изкоп, обратен насип, унипаваж, бордюри, направа на нови шахти, направа на цветарници, направа на външни облицовки. В частта електро е направено на външно осветление, ел. табло и заземяване. Обектът е открит с церемония по случай честването през 2012 г. на 100 години от Балканските войни (1912-1913 г.).

Bulgarian