• Български
  • English

Преустройство на административна сграда на ТП на НОИ - Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул.Втори Януари №10

Възложител:  Национален осигурителен институт

Изпълнение: 2015г. – 2016г.

Локация: гр. Пазарджик, ул.Втори Януари №10

Кратко описание:

На обекта е извършено преустройство - изграждане на стени, замазка, шпакловка, подмяна дограма, настилки, облицовки, боядисване; Изцяло е изградена нова ВиК инсталация и монтирано санитарно оборудване. Направена е отоплителна инсталация на газ и външна връзка за газификация. В частта Електо - цялостно изграждане на електро инсталации и разпределителни табла, изграждане на СКС с висок приоритет на сигурност.

Bulgarian