• Български
  • English

Възложител: Българско Национално Радио

Период на изпълнение: 2012г.

Локация: гр. София, бул. "Драган Цанков" №4 (карта)

Кратко описание:

Извършено е проектиране и изпълнение на  двойно-шинна система за електрозахранване, централен UPS и изпълнение на  главно разпределително елтабло в програмно-редакционната сграда на  БНР – София. Направена е доставка и инсталация на UPSи, полагане на силови кабели, доставка, монтаж и свързване на ЕРТ. Извършена е подмяна на ГРТ, полагане на силови кабели за високо напрежение, кербоване и свързване, направа на заземителен контур за ГРТ. Обектът е предаден в срок и е издадено удостоверение за добро изпълнение.

Bulgarian