• Български
  • English

Възложител: Министерство на Вътрешните Работи

Период на изпълнение: 2011г. - 2012г.

Локация: гр. София, кв. Враждебна, ул."8-ма", Северна зона на "Летищен комплекс София" (карта)

Кратко описание:

„НСК София“ ЕООД извърши шпакловки, боядисване, подмяна дограма, настилки, облицовки, хидроизолация и обшивки покрив. Изгражди се нова ВиК инсталации в санитарни възли, доставка и монтаж санитария. На обекта се изгради цялостно електро инсталацията, вкл. ключове, контакти, ЛОТ, ЕРТ, ГРТ. Обектът е предаден в срок и е издадено удостоверение за добро изпълнение.

Bulgarian