• Български
  • English

Възложител: Столична Община

Период на изпълнение: 2011г.-2012г.

Локация: гр. София, р-н Триадица, бул.  „Витоша” № 99, бл. 55 (карта)

Кратко описание:

Строителните работи включват преустройство на пункт на Български червен кръст. Направен е  двоен под, стени от гипсокартон и ПВЦ дограма, окачен таван, шпакловка, боядисване, външна алуминиева дограма, настилки, облицовки. В част ВиК е направено изграждане на нови ВиК инсталации в санитарните възли. Изградена е нова климатична, вентилационна и отоплителна система, вкл. доставка и монтаж на радиатори, клима - блокове, рекуперативен блок, въздуховоди и др. В часта Електро е направено цялостно изграждане на  инсталацията, вкл. интернет, телефон, СОТ, пожароизвестителна система. Обектът е изпълнен в съответствие с нормативните изисквания и е предаден в срок.

Bulgarian