• Български
  • English

Възложител: „Бау и ко.“ ООД

Период на изпълнение: 2011г.-2012г.

Локация: гр. София,  ж.к. Красна поляна, ул. Мечка №16-18 (карта)

Кратко описание на извършените дейности:

Сградата е осеметажна постройка, състояща се от сутерен с подземен паркинг и наземни паркоместа. Сградата е проектирана в модерен стил с окачени фасади. Общият архитектурен облик се допълва от интересната комбинация на цветове и облизовачни материали.

Извършен е груб строеж на блока, покрив, външна топлоизолация, хидроизолация, мазилки, шпакловки, дограма, настилки, облицовки, боядисване. Направено е цялостно изграждане на ВиК и ОВ и Електро инсталации. За обекта е издадено удостоверение за добро изпълнение от Възложителя за количествено и качествено извършване на дейностите със спазен срок.

Bulgarian