• Български
  • English

Възложител: Министерство на Околната Среда и Водите

Период на изпълнение: 2012г.

Локация: гр. София, квартали – Изток, Павлово, Слатина и Овча купел (карта)

Кратко описание:

Извършени са строително-ремонтни работи на ведомствените апартаменти на Министерство на околната среда и водите. Направени на шпакловки, боядисване, подмяна дограма, настилки, облицовки – чялостно освежаване на помещенията. Изграждена е нова ВиК инсталация в санитарни възли, доставка и монтаж санитария и цялостно изграждане на електро инсталация, вкл. ключове, контакти, ЛОТ, апарт. табла.

English