• Български
  • English

ENG
„НСК София“ ЕООД изпълнява проектиране, строителство, преустройство, рехабилитация и ремонт на:

  • строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения;
  • строежи от транспортна инфраструктура;
  • строежи от енергийна инфраструктура, вкл. поддръжка, ремонт,
  • строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство;
  • съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци;
  • сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери;
  • поддръжка, ремонт, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна, вентилационна и климатизационна инсталация;
  • изграждане и въвеждане в експлоатация на сградни и вътрешни електрически инсталации, главно електроразпределително табло, пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъпа;
  • електрически централи и топлоцентрали.

 

 

 

prilojenie_1.3_plakat_1.jpg
Success requires to do things even better - in everything, from everybody, constantly.

About us

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem.

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem.

Structure personnel participate in ethics training as part of our best practices program, and each employee is provided with a skill set

Image 15
Image 14
Image 13
Image 12
Image 11
Image 9
Image 8
Image 7
image 6
Image 5
Image 4
Image 3
Image 2
Image 1
Image 10