• Български
  • English

      „НСК София” ЕООД е създадено през 1995г. с името "Нова Строителна Компания" ООД, по-късно преобразувано в настоящото име на компанията.  Основен предмет на дейност: проектиране и инженерингови услуги, строителство, реконструкция, консултантска дейност, недвижими имоти, търговия със строителни материали. От създаването на копманията до 2009г. тя се управлява от инж. икономист  Васил Владимиров - професионалист с дългогодишен опит в строителството, носител на награда "Отличник на Миннефтягазстроя СССР" и бивш замесник генерален Директор на ''Домостроителен Комбинат''– София. От 2009г. до днес предприятието се управлява от Светлин Владимиров, магистър икономист по специалности: ''Счетоводство и контрол'', ''Маркетинг'' и ''Управление на международни проекти''.

     Фирмата е изпълнявала обекти за проектиране, обзавеждане, комплексни ремонти на частни възложители, строителство на хотели, освежаване, морденизация и изграждане на сгради, строителство на промишлени и граждански обекти, изпълнение на ифраструктурни проекти, хидротехническо строителство, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи и др. Последните години „НСК София“ ЕООД извършва СМР в областта на жилищното строителство и активно участва в изпълнението на обекти по обществени поръчки.

     Голяма част от успеха на компанията се дължи на факта, че ние вникваме в същността  и спецификата на всеки отделен проект. Многобройните препоръки и референции, които сме получили от клиенти и възложители са доказателство за тяхната удовлетвореност  и нашата коректност. Използвайки индивидуален подход към всеки клиент, компанията е в състояние да задоволи всички изисквания, както и да предложи алтернативни решения, гарантиращи сигурността на инвестицията.

      Разполагаме с високо квалифицирани инженерно-технически кадри и професионални строителни работници, с възможности за изпълнение на всякакъв вид обекти както на груб строеж, ел.инсталации, ОВ инсталации, ВиК инсталации, така и всякакъв вид луксозни довършителни работи, като облицовки, настилки, сухо строителство, окачени тавани, хидро- и топло- изолации, алуминиева и PVC дограма, модерни интериорни и екстериорни решения и др. Фирмата  работи с разнообразен набор от механизация и строителна техника.

     „НСК София“ ЕООД е член на Камара на строителите в България от 2009г. и е регистрирано по всичките пет групи строежи. Дружеството попровежда политика на Интегрираната система за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност, социална отговорност и сигурност при работа, съобразени с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, и  ISO 27001:2013. Фирмата се стреми да постига все по-добри резултати в дейноста си и да задоволи изискванията и потребностите на своите възложители и клиенти.

Bulgarian