• Български
  • English

Инженеринг за обновяване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност: Обособена позоция № 2 - жилищен блок "Телефонен завод"

Възложител: Община Белоградчик

Период на изпълнение: 2015г.-2016г.

Локация: гр.Белоградчик, ул. Стара планина № 2

Кратко описание:

“НСК София“ ЕООД изпълни обект по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради към Община Белоградчик.

Изпълнение на Инженеринг (проектиране и строителство) - Саниране на сградата и изпълнение на енергоспестяващи мерки: Ремонт на видимите връзки на панелите, балконските пана и парапети и елементите към които са монтирани, почистване от корозия, изпълнение на нови заваръчни шевове, допълнително анкериране на стоманени елементи, и полагане на антикорозионно покритие на всички стоманени елементи. Ремонт на стоманобетонните елементи и пукнатини, чрез обработка с циментова стабилизация и изкърпване, подмяна и почистване на замърсени и дефектирали участъци от вътрешната мазилка. Подмяна на дограма с PVC и алуминиева с ниско емисионно стъкло. Полагане на топлоизолационна система на всички външни стени. Полагане на топлоизолация на плочи, граничещи с неотопляем обем (сутерен, таван). Ремонт на покрив и цялостна подмяна на хидроизолационните покрития и обшивки.  Цялостна подмяна на електроинсталациите и осветителните тела в общите части в сградата. Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Направа на новa мълниезащитна и заземителна инсталация. Изпълнение на мерки, свързани с пожаробезопастност на сградата. Довършителни дейности. Обектът е предаден в срок и е издадено удостоверение за добро изпълнение.

Bulgarian