• Български
  • English

Изпълнение на пакет за повишаване на енергийната ефективност на "Покрита лекоатлетическа писта към Спортен комплекс "Христо Ботев" - гр. Враца, финансиран от Националния доверителен екофонд

Възложител: Община Враца

Изпълнение: 2016г.

Локация: Спортен комплекс „Христо Ботев“ – град Враца

Кратко описание:

“НСК София“ ЕООД изпълни проект, финансиран от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) към Община Враца.

По проекта са извършени дейности, които повишат енергийната ефективност на сградата. На покритата лекоатлетическа писта се извърши подмяна на дограмата и на отоплителната система, топлоизолация по стените и покрива.

Bulgarian