• Български
  • English

Възложител: Община Пловдив

Период на изпълнение: 2014г.

Локация: гр. Пловдив-район „Южен”, ул. „Даме Груев” №64а (карта)

Кратко описание:

“НСК София“ ЕООД изпълни проект, финансиран от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) към Община Рила.

Извършено е саниране, топлоизолиране на фасадни стени и таванска плоча, частична подмяна дограма. Ремонт скатен покрив, вкл. подмяна на керемиди, улуци, водостоци и ламаринени обшивки. Направена е реконструкция на котелно помещение и цялостна подмяна на съоръженията в котелното, изграждане на външна връзка за газификация. Ремонтирана е електро инсталацията и са подменени луминисцентно осветителните тела. Също така са направени довършителни вътрешни работи.

Bulgarian