• Български
  • English

Възложител: Дирекция "Управление на собствеността и социалните дейности"

Изпълнение: 2014г. – 2015г.

Локация: гр. София, ж.к. „Младост IV”, бул. „Ал. Малинов”, № 1(карта)

Кратко описание:

На обекта е извършени следните дейности:

  • подмяна на дограма с PVC и алуминиева с ниско емисионно стъкло;
  • полагане на топлоизолационна система на всички външни стени;
  • полагане на топлоизолация на плочи, граничещи с неотопляем обем (сутерен, таван);
  • ремонт на покрив и цялостна подмяна на хидроизолационните покрития и обшивки;
  • изграждане на репетиционна зала с акустични панели.
  • преустройство на помещения, довършителни работи;
  • изграждане на нова ВиК инсталации, вкл. площадкови;
  • цялостно изграждане на пожароизвестителна,  силова и слаботокова инсталации (телефонизация, телевизия, интернет и комуникации), доставак и монтаж на ГРТ, ЕРТ и външна връзка, асансьорни уредби;
  • изграждане на нова отоплителна и вентилационна инсталации, вкл. абонатна станция и външна връзка към топлофикация; Вертикална планировка, изграждане на паркинги, плочници, озеленяване.
Bulgarian