• Български
  • English

Възложител: Национален Осигурителен Институт - София област

Период на изпълнение: 2013г.

Локация: гр.София, бул. "Ал. Стамболийски" № 48

Кратко описание:

Извършени са дейности по архитектурната и електро частта – направена е предстенна обшивка, шпакловка и боядисване, полагане настилки и облицовки. Направени са козирки на сградата. Ремонтирана е електро инсталация, вкл. подмяна на ключове, контакти, осветителни тела, ЕРТ.

Bulgarian