• Български
  • English

Възложител: Община Стара Загора

Период на изпъленение: 2013г.

Локация: гр.Стара Загора, УПИ I, кв. 524 (карта)

Кратко описание:

„НСК София“ ЕООД изпълни обекта по проект „Красива България”.

Направено е преустройство на зградата към здравния комплекс в гр.Стара Загора. Извършене на строително монтажнен ремонт - шпакловки, боядисване, цялостна подмяна дограма, настилки, облицовки, топлоизолация на фасада, ремонт покрив. Изграждани са външната и вътрешна ВиК инсталации, доставка и монтаж санитария. В частта си електро е изградена  цялата инсталация, вкл. ключове, контакти, осветителни тела, ЕРТ, ГРТ, външна връзка. Обектът е предаден в срок и е издадено удостоверение за добро изпълнение.

Bulgarian