• Български
  • English

Възложител: Военновъздушни сили

Период на изпълнение: 2012г.- 2013г.

Локация: Военно формирование 42130-Боровец (карта)

Кратко описание:

„НСК София“ ЕООД извършва шпакловки, боядисване, подмяна дограма, настилки, облицовки и обзавеждане на хотел „В“ във войскови район № 2225. Изгражда се нови ВиК и инсталации в санитарни възли, доставка и монтаж санитария и отоплителна инсталация - подмяна радиатори. Прави се цялостно изграждане на електро инсталация, вкл. ключове, контакти, осветителни тела, ЕРТ.

Bulgarian