• Български
  • English

Възложител: Министерство на Труда и Социалната Политика

Период на изпълнение: 2011г.

Локация: гр. София, ул. Триадица № 2 (карта)

Кратко описание на извършените дейности:

Строително монтажните работи извършени от „НСК София“ ЕООД са по архитектурната част, ВиК, ОВ и Електро. Обектът включва направа на шумоизолирани стени, мазилка, шпакловка, дограма, настилки, облицовки, боядисване. Изгражда се нова ВиК инсталации в санитарни възли. Подменят се радиатори и част от вентилационна система, както и цялостно изграждане на електро инсталация (включително слаботокова). Обектът е предаден в срок и е издадено удостоверение за добро изпълнение.

Bulgarian