• Български
  • English

Възложител: Агенция по заетостта

Изпълнение: 2015г.

Локация: гр. София, ж.к. "Младост" 4 до бл.465

Кратко описаие:

„НСК София“ ЕООД изпълни обекта по проект „Красива България”.

Направена е метална конструкция, изграждане на стени от гипсикартон, замазка, шпакловка, подмяна дограма, настилки, облицовки, боядисване.Изграждена е ВиК инсталация и санитарно оборудване.В частта ОВ е направено изграждане на отоплителна и климатизационна инсталация. В сградата на дирекция „бюро по труда“ е изградена и електро инсталация, ЕРТ, UPS, телефонизация, интернет. Обектът е завършен с вертикална планировка, вкл. асфалтиране.

Bulgarian