• Български
  • English

Възложител: Община Рила

Изпълнение: 2015г.

Локация: Община Рила, гр. Рила, ул. „Димо Хаджидимов“ № 6, сграда на ОУ „Ав. Постоянов“ (карта)

Кратко описание:

“НСК София“ ЕООД изпълни проект, финансиран от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) към Община Рила.

Извършено е саниране, в това число топлоизолиране на фасадни стени, тавански плочи и таван сутерен, подмяна дограма. Покривни работи - полагане на ЛТ ламарина, подмяна улуци, водостоци и ламаринени обшивки. Направен е ремонт на електо инсталация и подмяна ЛОТ.

English